ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΚΕΚΕΛΑΣ           Πρόγραμμα/Εργαλείο
καταγραφής,επεξεργασίας,εκτέλεσης :
                Guitar Pro 5/6       
  Με καθυστέρηση μερικών δεκαετιών 
και με την "ανακάλυψη" του Guitar Pro 5, 
άρχισε τον Φεβρουάριο του 2009 αυτή η
περιπέτεια. 
  Είναι καταγραφή προσωπικών μουσικών
 αντανακλάσεων.
 Της μουσικής που έχω ακούσει. 
  Η δημοσίευση γίνεται με την προσδοκία ότι 
  "κάποιος, "κάπου, "κάτι θα αισθανθεί 
           (δική μου ματαιοδοξία !) 
                              και αφιερώνεται στην μνήμη
                     Γεωργίου Αλεξανδροπούλου
                                                  εκ Μεσολογγίου, 
                                    που αυτό δέν το πρόλαβε. 
Φωτογρ.: Αλεξάνδρα Κηπουργού
(προς ικανοποίηση επιθυμίας μου)
Jazz Quartet
press
to play

Stop
by player
control
GP6
All music: Copyright Dionysios P. Kekelas
All Rights Reserved - International Copyright Secured

  After a delay of  a few
decades
and with the ‘discovery’
of Guitar Pro 5,
this adventure started
in February of 2009.
  It is the recording of some
personal musical reflections.
Of music I've ever heard.
  The expectation that
‘someone’, ‘somewhere’
might feel something
prompted its publishing
and it is dedicated
to the memory of
George Alexandropoulos,
           from Messolonghi,
who was no longer here
for it.
              
e-mail:
dkekelas@otenet.gr
Δεκτό κάθε σχόλιο. Accepted any comment.

Μουσική :
My Music :
Gothic style, Athens-Patras 137,5 km.