ο...  συνθέτης.....
..τόσο παλιός....
Picture from NO sound movie
All music: Copyright Dionysios P. Kekelas
All Rights Reserved - International Copyright Secured

Photo: Myself
           ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
                   DIONYSIOS P. KEKELAS                                
                         Program/Tool of
       recording, processing, performance:
                          Guitar Pro 5/6

  Διευκρινίσεις
  Το είδος της μουσικής μου έρχεται από το παρελθόν, 
 -η ποιότητα είναι σχετική με τις δημιουργικές μου δυνατοτήτες και τις γνώσεις μου, 
 -η εισαγωγή έγινε μέσω του πληκτρολογίου του GP5/GP6 για το πιάνο,
 -η ηχητική απόδοση μέτρια, κυρίως από άγνοια των μηχανισμών των μονάδων ηχογράφησης,
 -η  δημοσίευση της φωτογραφίας προς αποφυγήν εσφαλμένων εντυπώσεων 
και σαν διαμαρτυρία για την δαιμονοποίηση του καπνίσματος,
(όχι ότι είναι αθώο),
 -η χρήση Αγγλικής ένεκα  . . . η παγκοσμιοποίηση
 και αφιερώνεται στην Κα Υπουργό..
και η μετάφραση του παρόντος στα Αγγλικα  με την βοήθεια  της V.P.Kekela.
   Παρά ταύτα  συνεχίζω....
Clarifications
  The kind of music comes from the past. The quality is related to my creative abilities and my knowledge.
  The insertion was made through the keyboard of GP5/GP6 for the piano.
  The sound performance mediocre, mainly from ignorance of the mechanisms of the recording.
  The publication of the photograph in order to avoid false impressions
    and as a protest against the demonization of smoking (Not that it is innocent).
  The use of English, because of globalization and is dedicated to Mrs. Minister...
  The translation of this from Greek with the help of V.P. KekelaYet, I continue .....